கடுகு கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்

என் கையில் 
கிடைக்காத நிலவு நீ....!
ஆனாலும் தினம்
சலிக்காமல் உனை இரசிக்கும்
ரசிகன் நான்....!!!

&
கடுகு கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன்

 

@@@

 

என் கவிதைகளை,
ஏனடி சேமிக்கிறாய்...?
நீ தான் கவிதைகளின்,
சொந்தகாரனையே
திருடி விட்டாயே.

&
கடுகு கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன்

 

@@@

 

எழுத எதுவுமே ....
தோன்றவில்லையென்றால்....
உடனே கண்களைமூடி.......
உன்னை நினைத்துவிடுகிறேன்....!
ஏனென்றால்...
நான் எழுதிக்கொண்டிருப்பதே
உனக்காகத்தானே....!!!

&
கடுகு கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன்

Add a comment