வருத்தினாலேவெற்றி...!

 வருத்தினாலேவெற்றி...!
----------------
மாணவன் 
தன்னை வருத்தினாலே
சிறந்த பெறுபேறு

விளையாட்டு வீரன் 
தன்னை வருத்தினாலே-
வெற்றிக்கிண்ணம்

முயற்சியாளன் தன்னை 
வருத்தினாலே-
கோடீஸ்வரன்

இறைவனை 
காண வேண்டுமாயின் ஞானி
தன்னை வருத்த வேண்டும்

உலகில் வெற்றிகண்ட மனிதர்களில் 
யாராவது ஒருவர் தன்னை
வருத்தாமல் வெற்றி பெற்று 
இருந்தால் கூறுங்கள் பார்க்கலாம் ..?

&
வாழ்க்கை கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன் 

Add a comment