நீ அருகில் வருவதில்லை ......!!!

புள்ளிகளையும்.......
கோடுகளையும் ........
என் மனசுக்குள்
போட்டுக்கொண்டு ..
இருக்கிறேன் ...
கோலம் போடவில்லை .....!!!

பூவை உன் 
தலையில் சூட ...
நீண்ட நாளாக ...
ஏங்கிக்கொண்டு ....
இருக்கிறேன் ........
நீ அருகில் வருவதில்லை ......!!!

காதலில் 
வலி கொடுமையானது......
அதிலும் ஒருதலை காதல் .....
கொடூரமானது .........!!!

&
ஒருதலை காதல் வலிகள் 
கவிப்புயல் இனியவன்

Add a comment